Ciclo Medio en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural

 

Duración: 2.000 horas - 2 cursos

Modalidade: Presencial

Que se aprende a facer?

Realizar as operacións de repoboación forestal, de restauración ou ordenación hidrolóxico-forestal e de aproveitamento forestal, así como o control e a vixilancia do medio natural, manexando e mantendo a maquinaria e as instalacións forestais, con aplicación da normativa ambiental e de prevención de riscos laborais.

 

  

 
Ciclo Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural


Duración: 2.000 horas - 2 cursos

Modalidade presencial

Que se aprende a facer?

Programar, organizar, supervisar e realizar os traballos no monte e en viveiros para controlar e protexer o medio natural e capacitar as persoas para a conservación e a mellora ambiental, con aplicación dos plans de calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental, de acordo coa lexislación.