Video sobre a escola

Escola Lourizan.mp4


Formación Reglada Forestal en Galicia.

CFEA Lourizan.mp4

Moitos moz@s, do medio rural coma urbano, con inquietudes por coñecer e traballar na conservación da natureza e na explotación sostible dos recursos forestais, reciben unha formación participativa que lles permite aprender facendo. Esta formación realízase a través das seguintes actividades:

  • 1000 horas de traballos prácticos

  • Visitas formativas

  • Prácticas en colaboración con institucións públicas e privadas (concellos, montes veciñais, Administración Pública, empresa privada, etc.)

  • Formación en empresas colaboradoras

A situación do centro no predio Montero Ríos fai que dispoñamos dunha extensión de 50 ha, que se converte no noso propio campo de prácticas e que nos permite integralas no día a día. Por iso se trata do lugar idóneo para realizar uns estudos que necesitan dun gran número de actividades no monte, onde se aplican os coñecementos teóricos á práctica, de xeito que se garante a formación duns traballadores cualificados e responsables.Panorámica aérea

DJI_0741.MP4

Algunhas das nosas Prácticas cos Alumnos.

Video Lourizan 2022.mp4

A Nosa Escola en Fotos.