Video sobre a  escola

Escola Lourizan.mp4

Formación Reglada Forestal en Galicia.

CFEA Lourizan.mp4
Moitos moz@s, do medio rural coma urbano, con inquietudes por coñecer e traballar na conservación da natureza e na explotación sostible dos recursos forestais, reciben unha formación participativa que lles permite aprender facendo. Esta formación realízase a través das seguintes actividades:

A situación do centro no predio Montero Ríos fai que dispoñamos dunha extensión de 50 ha, que se converte no noso propio campo de prácticas e que nos permite integralas no día a día. Por iso se trata do lugar idóneo para realizar uns estudos que necesitan dun gran número de actividades no monte, onde se aplican os coñecementos teóricos á práctica, de xeito que se garante a formación duns traballadores cualificados e responsables.Panorámica aérea

Video con Musica Lourizan - Hecho con Clipchamp_1705052050711.mp4

Algunhas das  nosas Prácticas cos Alumnos.

Video Lourizan 2022.mp4

      A Nosa Escola en Fotos.