Ciclo Medio en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural 

MÓDULOS PROFESIONAIS


Primeiro curso:Segundo curso:


Como se accede?

Acceso directo:

Título da ESO, Título técnico ou equivalente

Módulos obrigatorios dos PCPI do curso 2011/2012 ou seguinte

Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos

Acceso mediante proba:

Superar a correspondente proba de acceso a Ciclos Medios


Que ocupacións podes desempeñar?

Traballador cualificado en actividades forestais, tratamentos silvícolas, aproveitamentos de madeiras, cortizas e leñas, traballos de construción e mantemento de camiños, hortos, viveiros e xardíns, en espazos cinexéticos e piscifactorías. Maeuinista de procesadora forestal, tractorista, motoserrador, viverista, enxertador e aplicados de produtos fitosanitarios.

 

Que título se obtén?

Técnico en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural

 

Cales son os estudos aos que podo acceder con esta titulación?

Acceso directo a calquera outro ciclo formativo de grao medio nas condicións de acceso que se establezan.

Acceso mediante proba ou superación dun curso específico a todos os ciclos formativos de grao superior da mesma familia profesional e a outrus ciclos formativos en que coincida a modalidade de bacharelato que facilite a conexión cos ciclos solicitados.

 

Máis información sobre ciclos en www.edu.xunta.es/fp