DIRECTORIO DO CENTRO.CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE LOURIZÁN


POSTO NOME EMAIL TELÉFONO *HORARIO ATENCIÓN

ALUMNADO, PAIS E NAIS

Directora María Isabel Bernad Colás isabel.bernad.colas@xunta.gal 986-805090 Martes de 12:00 a 13:00

DOCENTES


Xefe de estudos Beatriz Naveiras de Uña beatriz.naveiras.una@xunta.gal 986-805085 Mercores de 9:30-10:30

Xefe de internado Roberto Salvado Garaboa roberto. Salvado. Garaboa @xunta.gal 986-805083 Xoves de 09:30 a 10:30


X. Secc. C For. Exp. Jesús de la Fuente Villar jesus.de.la.fuente.villar@xunta.gal 986-805031 Martes de 13:00 a 14:00 Agr.

X. Secc. C For. Exp. Juan Mosquera González juan.manuel.mosquera.gonzalez@xunta.gal 986-805035 Luns de 12:00 a 13:00 Agr. - Maquinaria

P.B. Subgr. A2 - Javier Iglesias Mato javier.iglesias.mato@xunta.gal 986-805022 Mercores de 10:00-11:00 X. Explotación -Viveiro

Profesor operacións Aberto Jesús González Rodríguez alberto.jesusgonzalez@edu.xunta.es 986-805083 Luns de de 11:00 a 12:00 de produción agraria

Profesor operacións Joaquín Pedre Vázquez joaquinpedre@edu.xunta.es 986-805083 Martes de 11:00 a 12:00 de produción agraria

Profesor operacións Alberto José Mayo Pais alberto.jose.mayo.pais@edu.xunta.es 986-805034 Luns de 13:00 a 14:00 de produción agraria

Profesor operacións María del Carmen Alfonso Leiro alfonsoleiro@edu.xunta.es 986-805034 Luns de 13:00 a 14:00

de produción agrariaPRÁCTICAS FORESTAIS E MANTENEMENTO FINCA


P.B. Subgr. C1 Maria Fe Pastoriza Pazos marife.pastoriza.pazos @xunta.gal 986-805040

P.B. Subgr. C2 José Miguel Castro López jose.miguel.castro.lopez@xunta.gal 986-805040

Oficial 2ª Agrario ------------------- -------------------------- 986-805040

Oficial 2ª Agrario Francisco Rogel López francisco.rogel.lopez@xunta.gal 986-805040

Oficial 2ª Agraria Laura Criado Vilán laura.criado.vilan@xunta.gal 986-805040

Oficial 1º Oficios Varios Moisés Iglesias Santos moises.iglesias.santos@xunta.gal 986-805040

ADMINISTRACIÓN


X. Negociado Francisco Javier González Touza francisco.javier.gonzalez.touza@xunta.gal 986-805086

P.B. Subgr. C2 Rosana Santos García rosana.santos@edu.xunta.es 986-805088

COCIÑA


Oficial 1ª Cociñeiro Santiago García Torres 986-805088

Axudante Cociña María Soledad Lobato Lobato 986-805088

Axudante Cociña Susana Sanmartin rey 986-805088

Camareira-Limpadora María Teresa Estévez Cores 986-805088

INTERNADO

Auxiliar Internado María José González Martínez 986-805088

Auxiliar Internado Ainhoa Pastoriza Alonso 986-805088* "Os alumnos e os pais e nais interesados, pedirán cita previamente, para asegurarse de que o profesor estea libre. De non poder acudir nese horario, poderán falar co profesor para buscar outra hora na que poidan todos"