DIRECTORIO DO CENTRO.CENTRO DE FORMACIÓN E EXPERIMENTACIÓN AGROFORESTAL DE LOURIZÁN


   

  POSTO                                            NOME                                                               EMAIL                                                                                  TELÉFONO                                             *HORARIO ATENCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ALUMNADO, PAIS E NAIS 

 

 Director /a                       Jorge Dominguez Gomez                       Jorge. Dominguez. Gomez@xunta.gal                                     986-805090                                                                                                                                                                          

                                      

                                                                                                          DOCENTES


Xefe de estudos                        Beatriz Naveiras de Uña                             beatriz.naveiras.una@xunta.gal                                                    986-805085                   Mercores de 9:30-10:30                                                                                                                  

Xefe/a de Internado               Beatriz López Rámirez                                 beatriz.lopez.ramirez@xunta.gal                                                       986-805083                     Xoves de 09:30 a 10:30


X. Secc. C For. Exp.                  Begoña Castiñeiras Miguez                    begona.castineiras.miguezr@xunta.gal                                   986-805031                  Martes de 13:00 a 14:00      Agr.                                                                               

 X. Secc. C For. Exp.                  Juan Mosquera González                          juan.manuel.mosquera.gonzalez@xunta.gal                          986-805035                Luns de 12:00 a 13:00                      Agr. - Maquinaria                           

P.B. Subgr. A2 -                           Javier Iglesias Mato                                     javier.iglesias.mato@xunta.gal                                                        986-805022               Mercores de 10:00-11:00        X. Explotación -Viveiro   

Profesor operacións               Aberto Jesús González Rodríguez         alberto.jesusgonzalez@edu.xunta.es                                          986-805083               Luns de de 11:00 a 12:00        de produción agraria                                             

Profesor operacións               Joaquín Pedre Vázquez                              joaquinpedre@edu.xunta.es                                                             986-805083       Martes de 11:00 a 12:00         de produción agraria      

 Profesor operacións                Alberto José Mayo Pais                            alberto.jose.mayo.pais@edu.xunta.es                                         986-805034       Luns de 13:00 a 14:00                     de produción agraria                                                                                              

Profesor operacións                María del Carmen Alfonso Leiro           alfonsoleiro@edu.xunta.es                                                                 986-805034                   Luns de 13:00 a 14:00 

 de produción agraria                                                       PRÁCTICAS FORESTAIS E MANTENEMENTO FINCA


P.B. Subgr. C1                                   Maria Fe Pastoriza Pazos                      marife.pastoriza.pazos @xunta.gal                                          986-805040

P.B. Subgr. C2                                   José Miguel Castro López                     jose.miguel.castro.lopez@xunta.gal                                        986-805040

Oficial 2ª Agrario                                                                                                                                                                                                                                986-805040 

Oficial 2ª Agrario                           Francisco Rogel López                            francisco.rogel.lopez@xunta.gal                                                986-805040

Oficial 2ª Agraria                           Laura Criado Vilán                                    laura.criado.vilan@xunta.gal                                                        986-805040

Oficial 1º Oficios Varios            Moisés Iglesias Santos                            moises.iglesias.santos@xunta.gal                                             986-805040

  

                                                                                                    ADMINISTRACIÓN


X. Negociado                                     Francisco Javier González Touza        francisco.javier.gonzalez.touza@xunta.gal                           986-805086

P.B. Subgr. C2                                    Rosana Santos García                           rosana.santos@edu.xunta.es                                                        986-805088

  

                                                                                                           COCIÑA


Oficial 1ª Cociñeiro                      Santiago García Torres                                                                                                                                                  986-805088

Axudante Cociña                           Rocío  Baqueiro  Gabián                                                                                                                                               986-805088

Axudante Cociña                           Begoña Dovalo Pazos                                                                                                                                                     986-805088

       

                                                                                                     INTERNADO 

 

Auxiliar Internado                         María José González Martínez                                                                                                                                986-805088

Auxiliar Internado                         Ainhoa Pastoriza Alonso                                                                                                                                              986-805088

Camareira-Limpadora                María Teresa Estévez Cores                                                                                                                                       986-805088*  "Os alumnos e os pais e nais interesados, pedirán cita previamente, para asegurarse de que o profesor estea libre. De non poder acudir nese horario, poderán falar co        profesor para buscar outra hora na que poidan todos"