NOVAS PUBLICADAS.Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da lei 20/2021 do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso oposición, para o ingreso en diversas categorias da Empresa Pública de Servicios agrarios Galegos, S.A. (SEAGA)


A Comunidade de Montes de Baroña selecciona 2 oficiais Forestais.