SECRETARIA


O mais relevante  relacionado coas funcións da nosa secretaría do centro se publicará  nesta sección.

Instrucións para o alumnado do CFEA Lourizán.

ALUMNADO QUE PROMOCIONA O SEGUNDO CURSO DO CICLO FORMATIVO.


  


  *GRAO MEDIO             *  GRAO SUPERIOR         

       


*SOLICITUDE                * TAXAS       *Instruccións para este procedemento.

*Os documentos de Taxas aquí expostos non son  validos para a impresión para  o pago no banco.       

Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo.

O Ministerio de Educación e Formación Profesional convoca para o curso 2023-2024  axudas individualizadas, dirixidas a alumnos con necesidade específica de apoio educativo.


Bolsas Necesidades Especiais.

Calendario de examenes finais 2022/23.

Xornada de acollemento para as persoas matriculadas nas probas libres. 

Xornada de acollemento para as persoas matriculadas nas probas libres: venres 2 de xuño ás 12:00 h.


Os centros realizarán a baixa de oficio da matrícula da proba cando unha persoa matriculada non asista inxustificadamente á xornada de acollemento a que se refire o artigo 22.2 ou a calquera das partes en que se organiza a proba de cada módulo profesional. (Disposición adicional segunda da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación).
Becas Xerais para o curso 2023/2024. 

Plazo de presentación de solicitudes:

As becas xerales para o curso 2023/2024  podránse solicitar do 27 de marzo o 17 de mayo de 2023 .


Prema aqui para solicitala.

 Mais infomación 1

 Mais infomación 2


Calendario do proceso de admisión das probas libres de títulos LOE de FP Convocatoria: curso 2022-2023.

Calendario para a admisión para as probas libres segundo o establecido na Orde do 5 de abril de

2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior

de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


Mais info.

PAGO RESIDENCIA E COMEDOR 3º TRIMESTRE (Curso 2022/2023.)


A continuación publícanse os enlaces cos prezos da residencia e comedor do vindeiro trimestre.

Asimesmo publicamos os modelos de taxas nos que podedes comprobar os códigos e conceptos para encher os orixinais. As follas de taxas podedes solicitalas na secretaría do centro ou cubrilas por Internet, na páxina: https://ovt.atriga.gal/ para despois imprimilas e levalas o banco para o seu pago.

Debido a problemas técnicos co sistema de taxas, o pagamento NON se pode facer de forma telemática.

O resgardo de pago debe presentarse na secretaría do centro a máis tardar o luns 25 de abril. Lembrade que en caso de exención ou bonificación hai que volver xustificala.

En caso de que non desexedes continuar desfrutando da residencia ou do comedor, enviade un correo electrónico a cfea.lourizan@edu.xunta.gal para comunicar a baixa do servizo.

Moitas grazas!
ORDE do 5 de decembro de 2022 pola que se regulan as probas de acceso os ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do

sistema educativo, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento

ED312C e ED312D).


Prazo probas de acceso Ciclo Medio do 27/02/2023 ó 10/03/2023.


Prazo probas de acceso o Ciclo Superior  do 23/01/2023 ó 03/02/2023.


ORDE do 5 de decembro de 2022

CALENDARIO PROBAS LIBRES – XUÑO 2023.

Solicitude de Residencia-Comedor Curso 2022/23


Publicouse no DOG, a resolución que regula a residencia e comedor do CFEA para este curso 2022-2023.


A solicitude poderedes realizala do será do 18 de xullo ao 29 de xullo de 2022


Formas de presentar a solicitude:

Para realizar a solicitude de forma telemática é preciso que dispoñades de certificado electrónico ou Chave 365.

Tamén se achega o documento de solicitude presencial.


Mais adiante sairá unha resolución ca adxudicación das plazas e antes de que comece o trimestre deberedes presentar o pago do mesmo para poder desfrutar dos servizos. 

No caso de que haxa mais solicitudes que plazas, estas deberán baremarse, polo que é moi importante que cubrades axeitadamente a solicitude.


As persoas que xa tiveran praza o curso pasado a conservarán, sempre que presenten a solicitude en prazo.         ORDE RESIDENCIA 22-23             SOLICITUDE RESIDENCIA            MAIS INSTRUCCIONS


NORMAS XERAIS DA RESIDENCIA.