SECRETARIA

O mais relevante  relacionado coas funcións da nosa secretaría do centro se publicará  nesta sección.

Proceso admisión a Ciclos de Formación Profesional. Curso 2024/25.


  Publicados os prazos e instrucións do proceso de admisión a ciclos de formación                   profesional para o curso 2024/2025.
   *Máis información na páxina web: https://www.edu.xunta.gal/fp/

¡¡¡Aviso para os exalumnos sobre os Títulos académicos.!!!

Chegaron os titulos académicos do ano 2022. Podedes pasar pola Secretaría do Centro  a recollelos.

Pago Residencia e Comedor 3º trimestre (Curso 2023/2024.)


A continuación publícanse os enlaces cos prezos da residencia e comedor do vindeiro trimestre.

Asimesmo publicamos os modelos de taxas nos que podedes comprobar os códigos e conceptos para encher os orixinais. As follas de taxas podedes solicitalas na secretaría do centro ou cubrilas por Internet, na páxina: https://ovt.atriga.gal/ para despois imprimilas e levalas o banco para o seu pago.

O resgardo de pago debe presentarse na secretaría do centro. Lembrade que en caso de exención ou bonificación hai que volver xustificala.

En caso de que non desexedes continuar desfrutando da residencia ou do comedor, enviade un correo electrónico a cfea.lourizan@edu.xunta.gal para comunicar a baixa do servizo.

Moitas grazas!
Calendario de examenes finais  Xuño 2023/24.Calendario de examenes finais.


Información sobre  a vestimenta das prácticas.


As prácticas son parte inseparable dos currículos dos ciclos impartidos neste centro. Supoñen, xunto ás clases teóricas de aula, o contido de cada módulo.  A continuación  podedes consultar  a  información sobre os  equipos de protección individual (EPI) que se necesitan para a realización das prácticas.

*Para facilitar a compra da roupa de traballo que se vai usar nas prácticas, o centro ponse en contacto cunha empresa para tallar a aqueles alumnos que así o desexen o principio do curso no horario que se  indicara. Xúntase un arquivo cos prezos da roupa obrigatoria.Solicitude de Residencia-Comedor Curso 2023/24


Publicouse no DOG, a resolución que regula a residencia e comedor do CFEA para este curso 2023-2024.


A solicitude poderedes realizala do será do 18 de xullo ao 31 de xullo de 2023


Formas de presentar a solicitude:

Para realizar a solicitude de forma telemática é preciso que dispoñades de certificado electrónico ou Chave 365.


Tamén se achega o documento de solicitude presencial.


Mais adiante sairá unha resolución ca adxudicación das plazas e antes de que comece o trimestre deberedes presentar o pago do mesmo para poder desfrutar dos servizos. 

No caso de que haxa mais solicitudes que plazas, estas deberán baremarse, polo que é moi importante que cubrades axeitadamente a solicitude.


As persoas que xa tiveran praza o curso pasado a conservarán, sempre que presenten a solicitude en prazo.         ORDE RESIDENCIA 23-24             SOLICITUDE RESIDENCIA            MAIS INSTRUCCIONS

Instrucións para o alumnado do CFEA Lourizán.

ALUMNADO QUE PROMOCIONA O SEGUNDO CURSO DO CICLO FORMATIVO.


  


       *GRAO MEDIO          *  GRAO SUPERIOR     

       


       *SOLICITUDE              *TAXAS    *Instruccións para este procedemento.

*Os documentos de Taxas aquí expostos non son  validos para a impresión para  o pago no banco.       

Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo.

O Ministerio de Educación e Formación Profesional convoca para o curso 2023-2024  axudas individualizadas, dirixidas a alumnos con necesidade específica de apoio educativo.


Bolsas Necesidades Especiais.


Becas Xerais para o curso 2023/2024. 

Plazo de presentación de solicitudes:

As becas xerais para o curso 2023/2024  poderánse solicitar do 27 de marzo o 17 de maio de 2023 .


Prema aqui para solicitala.

 Mais infomación 1

 Mais infomación 2


ORDE do 5 de decembro de 2022 pola que se regulan as probas de acceso os ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do

sistema educativo, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento

ED312C e ED312D).


Prazo probas de acceso Ciclo Medio do 27/02/2023 ó 10/03/2023.


Prazo probas de acceso o Ciclo Superior  do 23/01/2023 ó 03/02/2023.


ORDE do 5 de decembro de 2022


NORMAS XERAIS DA RESIDENCIA.