SECRETARIA


O mais relevante relacionado coas funcións da nosa secretaría do centro se publicará nesta sección.

ORDE do 5 de decembro de 2022 pola que se regulan as probas de acceso aos

ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do

sistema educativo, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento

ED312C e ED312D).


Prazo probas de acceso Ciclo Medio do 27/02/2023 ó 10/03/2023.


Prazo probas de acceso o Ciclo Superior do 23/01/2023 ó 03/02/2023.


ORDE do 5 de decembro de 2022

PAGO RESIDENCIA E COMEDOR 2º TRIMESTRE (Curso 2022/2023.)


A continuación publícanse os enlaces cos prezos da residencia e comedor do vindeiro trimestre.

Asimesmo publicamos os modelos de taxas nos que podedes comprobar os códigos e conceptos para encher os orixinais. As follas de taxas podedes solicitalas na secretaría do centro ou cubrilas por Internet, na páxina: https://ovt.atriga.gal/ para despois imprimilas e levalas o banco para o seu pago.

Debido a problemas técnicos co sistema de taxas, o pagamento NON se pode facer de forma telemática.

O resgardo de pago debe presentarse na secretaría do centro a máis tardar o luns 25 de abril. Lembrade que en caso de exención ou bonificación hai que volver xustificala.

En caso de que non desexedes continuar desfrutando da residencia ou do comedor, enviade un correo electrónico a cfea.lourizan@edu.xunta.gal para comunicar a baixa do servizo.

Moitas grazas!


Presentación curso escolar 2022/23.

Xoves día 8 de Setembro as 11:00 horas os alumnos de Primeiro de Ciclo Medio e de Primeiro de Ciclo Superior, e os alumnos de primeira incorporación nos ciclos neste centro.

Lugar de Reunión: Salón de Actos.

Comezo do curso:

Luns día 12 de Setembro as 10:00 horas os alumnos de internado, e as 11:00 horas o resto de Alumnos.


Horarios dos cursos.
Información sobre a vestimenta das prácticas.


As prácticas son parte inseparable dos currículos dos ciclos impartidos neste centro. Supoñen, xunto ás clases teóricas de aula, o contido de cada módulo. A continuación podedes consultar a información sobre os equipos de protección individual (EPI) que se necesitan para a realización das prácticas.


*Para facilitar a compra da roupa de traballo que se vai usar nas prácticas, o centro ponse en contacto cunha empresa para tallar a aqueles alumnos que así o desexen o luns 20 de setembro no horario indicado. Xúntase un arquivo cos prezos da roupa obrigatoria.


Solicitude de Residencia-Comedor Curso 2022/23


Publicouse no DOG, a resolución que regula a residencia e comedor do CFEA para este curso 2022-2023.


A solicitude poderedes realizala do será do 18 de xullo ao 29 de xullo de 2022


Formas de presentar a solicitude:

 • por vía telemática na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal a través dun formulario normalizado (código MR207A). (​Enlace directo o procedemento: Fai click aqui

 • Presencialmente nalgún rexistro da Xunta.

Para realizar a solicitude de forma telemática é preciso que dispoñades de certificado electrónico ou Chave 365.

Tamén se achega o documento de solicitude presencial.


Mais adiante sairá unha resolución ca adxudicación das plazas e antes de que comece o trimestre deberedes presentar o pago do mesmo para poder desfrutar dos servizos.

No caso de que haxa mais solicitudes que plazas, estas deberán baremarse, polo que é moi importante que cubrades axeitadamente a solicitude.


As persoas que xa tiveran praza o curso pasado a conservarán, sempre que presenten a solicitude en prazo.ORDE RESIDENCIA 22-23 SOLICITUDE RESIDENCIA MAIS INSTRUCCIONS


NORMAS XERAIS DA RESIDENCIA.


 1. A residencia permanecerá aberta para os residentes durante todos os días lectivos do centro que non sexan vésperas de festivo.

 2. Os residentes poden entrar na residencia os Luns (ou o primeiro día lectivo da semana) a partir das 8:30 e terán que abandonar a mesma os Venres (ou último día lectivo da semana) as 14:30 h, este horario poderá sufrir algunhas modificación das cales a dirección do CFEA deberá informar a todos os residentes.

 3. No momento da incorporación á residencia, a persoa residente non poderá estar acompañada.

 4. No momento de entrada na residencia tomarase a temperatura o residente a través de dispositivos de lectura biométrica que non impliquen contacto físico.

 5. Os residentes deberán traer a súa propia lencería de cama (cama de 90 cm) e toallas, que deben ser renovadas unha vez por semana.

 6. Os residentes deben acreditar mediante certificado médico oficial calquera incidencia que afecte o normal desenvolvemento da vida residencial, que o presentarán no prazo de 2 días desde a resolución de adxudicación defintiva, mentres tanto deberán entregar unha declaración responsable sobre o seu estado de saúde segundo o modelo que se lle facilitará no momento da súa incorporación ao centro. • MODELOS PARA O PAGO DOS TITULOS DE GRAO MEDIO , SUPERIOR E CARNE DE FITOSANITARIOS:


*GRAO MEDIO * GRAO SUPERIOR

 • CARNE DE FITOSANITARIO :


*SOLICITUDE * TAXAS


 • PAGO DE TAXAS POR VIA TELEMÁTICA PARA OS TITULOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR:


*Instruccións para este procedemento.

*Os documentos de Taxas aquí expostos non son validos para a impresión para o pago no banco.