PRÁCTICAS,SAÍDAS E VISITAS FORMATIVAS 

CURSO 2020/21


VISITA OS VIVEIROS DE TRAGSA EN MACEDA .

Cos alumnos de 1ºCiclo Medio e 1º Ciclo Superior realizamos a visita os viveiros, que TRAGSA ten en Maceda, nos cales pudemos, ver o traballo realizado no viveiro nas suas distintas fases. (sembras, zonas de crecemento, zonas de reforzo da planta) e o proceso de mecanizado de todas as labores.T amen contan con unha zona de cultivo invitro e de estudio de plagas. Agradecemos a colaboración do viveiro na visita.

 Visita o parque Rupestre de Campolameiro con 1º de Ciclo Medio.

 Como remata o curso os profesores Juan Manuel Mosquera, Antonio e Isabel Bernard visitamos o parque rupestre situado en Campolameiro.

 Foi moi interesante. Alí nos recibiron a arqueóloga que nos guiou, o encargado de mantemento, Sergio Cespón, egresado do noso centro e a nosa alumna de FCT Nerea.

WhatsApp Video 2021-06-10 at 17.00.14.mp4

Xornada Semán do Medioambiente 2021

Proxecto Ríos do "Rego das Louriñas."

Interpretación e mellora dos Ecosistemas polos cursos de Ciclo M edio e Ciclo Superior  do CFEA Lourizán.


O alumnado do CFEA Lourizan de 1 de CM e 1 de CS coa súa  profesora Carmela, en colaboracion co profesorado da escola, conmemoraron o día do Medio Ambiente cunha ruta polo rego Louriñas e o espazo da Gandarela, onde explicaron as actividades de restauración ambiental que fixeron nel durante todo este ano. PARABÉNS!!👏👏👏 O roteiro foi un éxito!Prácticas de acodado baixo de castiñeiros co alumnado de 1º Curso de Ciclo Medio, no módulo de producción de planta.


WhatsApp Video 2021-05-14 at 13.15.45.mp4

Alumno en prácticas de FCT en Díaz y Buceta. Manexo de procesadora.

Proxecto acondicionamento charca río Lérez.  Lugar Filgueira.

Os alumnos de 1º de Ciclo Medio  realizan un Proxecto consiste en acondicionar o marxe, da charca do rio  retirando a acacia, e logo plantar estaquillas de salix atrocinerea...en colaboración  co axente medioambiental Gonzalo Gamallo.


WhatsApp Video 2021-04-27 at 11.02.45.mp4

Plantación de amieiros e tutorado  no rio lerez. Alumnado 1ºde Ciclo Medio. 

O alumnado de 1º de  Ciclo Medio coa Colaboracion co Servizo Provincial de Pontevedra de Patrimonio Natural. Realizou unha plantación e posterior tutorado de amieiros nos marxenes do rio Lerez , como cuberta natural do marxen do rio. Agradecemento ao axente Gonzalo Gamallo.

Loita bioloxica contra a avispilla do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus).

Mediante solta do parasitoide especifico Torymus sinensis no campo de experimentación de castiñeiro do Cfea Lourizan. Colaboración con Seaga.

Practicas co tractor na finca de Lourizan. Alumnado de 1º de Ciclo Superior, e 1º Ciclo Medio.

Realización de practicas  na nosa finca de fresado e manexo do remolque.

Saida Formativa cos alumnos de   1º de Ciclo Medio.

Prácticas de repoblación en Tomonde, do concello de Cerdedo. Colabora cos alumnos da escola un axente do Distrito forestal XVI:Deza Tabeiros. Agradecementos ao Axente: Miguel Garrido


WhatsApp Video 2021-04-20 at 13.08.03.mp4

Alumnado de 1º Ciclo Medio plantando especies autóctonas para crear o galicetum na finca da nosa escola.


Celebrando xornada mundial da auga con Proxecto ríos no Louriñas.

Descifrando  índice de calidade Biolóxica da auga por Macroinvertebrados con resultado esta vez de "Moi bo"Visita do CEIP S. Bieito de Lerez.

As/os nenas/os de infantil do colexio de S. Bieito de Lerez  disfrutaron dunha mañan de accións por un mundo verde e limpo no CFEA de Lourizán, aportando  a sua imparable enerxia  de aprendizaxe e recibindo os  coñecementos dos alumnos do CFEA de  1º Ciclo Superior de xestión forestal e do medio natural. 

Saida formativa rio Lerez- 2º de Ciclo Medio.

Saida conservación de especies cinexéticas e piscicolas. Lugar rio Lerez. Faremos un recorrido coa colaboración do axente medioambiental Gonzalo Gamallo donde observaremos a vexetación de riberia, as distintas escalas de peixes, visitaremos a estación de captura e faremos unha valoración dos traballos feitos polos distintos alumnos en anos anteriores de cara a restauración de ribeira. 

Saida formativa Piscifactoria de Carballedo co alumnado de 2º de Ciclo Medio.

Visita as instalacións da piscifactoria de Caballedo, ,adcrita o servizo de conservación da natureza de Pontevedra. O obxetivo é que os alumnos vexan as instalacións da piscifactoria atendendo a explicación do capataz de establecemto. Tamén verán os distintos reproductores de salmónidos e as distintas etapas dos salmónidos. 

Dentro da incubadora alevin vesiculado.

Excursión a piscifactoría de Carballedo 

O día 3 de Febreiro, o Curso de 2º ciclo Supeior xunto cos profesores do módulo Xestión de Pesca Continental, visitaron a piscifactoría de Carballedo situada no Concello de Cerdedo-Cotobade, onde se leva a cabo un traballo moi importante para a conservación do Salmón atlántico (Salmo salar), unha especie propia de Galicia, sobre todo das Rías Baixas, presente nos ríos Miño, Ulla e Lérez.  


Xestionando e conservando o medio Natural  na Gandarela - Lourizán

Arrinque de Cortaderia con Tractel, polo alumnado de 1CS

WhatsApp Video 2021-06-09 at 19.26.45.mp4
2020 11 25 at 10 56 44.mp4

Prácticas de inventario piscícola. Modulo xestión piscícola. Curso 2 de ciclo superior de xestión forestal e do medio natural, en colaboración do servizo de conservación da natureza de Pontevedra.

Un ano máis agradecer a colaboración do Axente Medioambiental Gonzalo Gamallo e ó seu equipo a práctica de inventario piscícola, que neste caso se  realizou no Río Gafos. A  práctica consistiu na explicación do protocolo de pesca eléctrica e no desenvolvemento da mesma. Dentro do proceso formativo, o CFEA de Lourizán pretende que o alumno comprenda a  realidade dos ríos galegos, o seu grao de conservación e a forma de  estudar os seus recursos.


Custodiando o territorio no IES de Pontecaldelas.

Un ano mais os Alumn@s do cfea Lourizán contribuien a mellorar a Biodiversidade no entorno arrasado polos lumes do outono 2017, plantando Naiselva nas reixas, resementado aromáticas e recontrolando exóticas invasoras.


VIDEO 3.mp4
VIDEO 2.mp4
VIDEO6.mp4

Control de residuos na Gandarela

O CFEA Lourizán , controla  residuos un ano mais na Gandarela do rego das Louriñas .


Colaboración do CFEA de Lourizán, plantando tres amieiros no CEIPP San Benito de Lérez.